slide 1

Ontmoetingsmiddag

Maandelijks is er op een dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een ontmoetingsmiddag in het kerkelijk centrum. Doelgroep hiervoor zijn de wat oudere gemeenteleden, maar dat komt allemaal niet zo precies. Het zijn gezellige bijeenkomsten met een plezierige sfeer. Uiteraard is er koffie en thee, tijd om een Bijbelgedeelte te overdenken en te zingen. Soms is er na de pauze een spreker, anders wordt er een verhaal gelezen, een quiz gedaan, of iets dergelijks. Doorgaans verzorgt de predikant de Bijbelse bezinning en zijn er enkele commissieleden aanwezig voor de overige programmaonderdelen. De onkosten worden gedekt vanuit een collectebus. Er wordt ook jaarlijks een uitje georganiseerd. In de maand december is er geen ontmoetingsmiddag, want dan organiseert de HVD een Kerstmiddag.

Commissieleden

Martijn van der Linden
Janny de Oudsten
Wilma van Lindenberg
Alina de Heus

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige