slide 1

Zaaier week 25

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 111:6, ‘s avonds ps. 113:4.

Kinderoppas

Kristel Kool en Aafke Meijers.

Bij de diensten

Aankomende zondag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Het zijn mooie momenten waarop we de liefde van God horen, zien en proeven. In de morgendienst lezen we opnieuw psalm 62, en gaat de verkondiging over het gedeelte vanaf vers 9. ’s Avonds hoop ik verder te gaan met Kolossenzen. Dan lezen we vanaf hoofdstuk 3:18. Gezegende diensten gewenst!

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Er wordt bij het uitgaan van de kerk ook gecollecteerd.

Diaconie

De diaconiecollecte en Avondmaalscollecte van zondag 26 juni is bestemd voor ons jaardoel “Licht op Zuid”. Wij steunen dit GZB-project in de armste wijk van Nederland. Wij vragen u om dit project te gedenken in uw gebed en uw financiële ondersteuning.

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving € 40,00, € 20,00, € 15,00 en € 10,00 voor de kerk. Via de HVD werd € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank!

Pastoraat

Maaike de Leeuw, Achterweg 2 (4124 AG) is vorige week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis na de operatie. Ze moest kort daarna toch nog weer even terug, maar is nu weer thuis: daar zijn we dankbaar voor. We bidden om Gods zegen over het herstel van alle ingrepen. 

Zomermarkt

Afgelopen zaterdag hebben we weer volop kunnen genieten van de zomermarkt. Het was gezellig en mooi om elkaar weer op de markt te zien, voor én achter de kramen. We zijn blij en dankbaar met de mooie netto-opbrengst van € 12.000. Een prachtig bedrag! Dank aan eenieder die voor en/of achter de schermen een bijdrage heeft geleverd!

Zangkwartiertje

Zangkwartiertje: zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen: De Here, aleer Hij voor ons leed - Heerlijk is Uw naam - Lam van God - Ik kijk omhoog naar de bergen - Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

Gebeds- en aanbiddingsavond

Woensdag 29 juni staat weer een gebeds- en aanbiddingsavond gepland. Inloop vanaf 19.45u met koffie/thee en start om 20u. De avond zal tot ongeveer 21.30u duren met daarna nog ruimte voor persoonlijk gesprek of gebed als daar behoefte aan is. Het is vrije inloop/uitloop, de deur blijft openstaan. We zullen liederen zingen (van o.a. Sela en Opwekking) en Psalmen. We hopen op weer een gezegende avond tot eer van onze God. Hopelijk tot dan!

Agenda

25-06: Schuur open & collectebonnen (10:00-12:00 uur)

Tenslotte

Het was fijn om elkaar zaterdag weer te zien tijdens de Zomermarkt. Er zijn veel mensen bezig geweest om die dag goed te laten verlopen. Dan is het fijn om terug te kijk op een goede dag. We bereiden ons deze week voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We mogen ons door God laten bemoedigen en versterken in ons geloof. Dankbaar voor het leven met Hem dat Hij ons geeft. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige