slide 1

Zaaier week 47

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 105:5, ’s avonds ps. 57:7.

Kinderoppas

Sonja van der Lee en Aafke Meijers.

Bij de diensten

Aanstaande zondag is de eerste van advent. Tegelijk bereiden we ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal. Tijdens de diensten van en rondom het Heilig Avondmaal, lezen we over Juda, de zoon van Jacob. Komende zondag beginnen we in Genesis 38. Ik wens u een goede zondag toe.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Er wordt bij het uitgaan van de kerkdienst ook gecollecteerd.

Kerkrentmeesters

Via Oud. Van Dieren is binnengekomen een gift van €10,-. Via oud-kerkrentmeester Van de Water € 15,-. Ds. Brendeke ontving €10,-. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met de zieken en de zorgen in ons midden. We wensen u en jou Gods zegen toe in de mooie en goede, én in de moeilijke en zware momenten in het leven.

Ontmoetingsmiddag

We hebben besloten om de komende ontmoetingsmiddag vanuit de kerk uit te zenden. U kunt dan thuis meekijken. We beginnen om 14:00 uur met de meditatie, daarna kunt u luisteren naar muziek, waarvoor u verzoeknummers kan indienen bij Martijn van der Linden (tot en met zaterdag de 27e via 06-50850706). Vanaf 15:00 uur is er dan een extra voorleesmoment uit het boek. Het is jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten in het KC, maar we hopen zo een fijne middag voor u te verzorgen.

It’s Friday

We hebben als leiding besloten dat het niet verstandig is om in deze tijd met zoveel kinderen bij elkaar te komen. De It's Friday van 3 dec gaat dus niet door. We houden jullie verder op de hoogte wanneer we weer starten. 

Zangkwartiertje

Zondagavond na de dienst is er weer het maandelijkse zangkwartiertje, de volgende liederen gaan we zingen: De lofzang van Elisabeth - Zie de zon - De zonden zijn vergeven! - Maria had je door? - Ik kijk omhoog naar de bergen.

Agenda

26-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)

27-11: Schuur open & collectebonnen (10:00-12:00 uur)

28-11: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)

29-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)

30-11: Ontmoetingsmiddag + voorleesboek (14:00-15:30 uur)

30-11: Themakring (20:00-22:00 uur)

1-12: Bezinningsuurtje (20:00 uur)

Tenslotte

Vorige week heb ik ook aan de Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer in Amstelveen doorgegeven dat ik bedank voor hun beroep. In de drie weken van overwegen, heb ik/hebben wij de roep van God om die gemeente te gaan dienen, niet gehoord. Het was geen gemakkelijke weg. We bidden de gemeente in Amstelveen Gods zegen toe in hun (lange) zoektocht naar een predikant.

Afgelopen zondag hebben we het kerkelijke jaar afgesloten. De namen van overleden gemeenteleden zijn genoemd. Het was goed om daarbij stil te staan. We kijken ook terug op een goede ontmoeting met verschillende nabestaanden, na de dienst. Met ingang van a.s. zondag trekken we een nieuw kerkelijke jaar in. Een jaar dat we beginnen met verwachten: we leven in advent toe naar Kerst, de geboorte van onze Heere Jezus. Tegelijk is het goed om in die vier weken verder te kijken dan Kerst. We verwachten het totale doorbreken van Gods Koninkrijk in Jezus’ wederkomst. We verlangen naar heelheid, goedheid, genezing, zondeloosheid en vooral: naar het zien van God in Zijn glorie! Wat een dag zal dat zijn! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

 

 

 

 

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige