slide 1

Zaaier week 46

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 116:1, ’s avonds ps. 56:6.

Kinderoppas

Sophie de Groot en Nelianne de Leeuw

Bij de diensten

Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag. In de morgendienst gedenken we dan de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dat zijn: mevr. Burggraaff-Bergshoeff, mevr. Van Zanten-Van Zanten, dhr. Van Herwijnen en mevr. Simons-Van Dijk. We wensen mevr. Van Herwijnen en de (klein)kinderen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden, veel sterkte toe als de naam van hun geliefde klinkt. Tijdens de dienst zullen we stilstaan bij Johannes 11, de geschiedenis over de opwekking van Lazarus.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Er wordt bij het uitgaan van de kerkdienst ook gecollecteerd.

Kerkrentmeesters

Ouderling R. Simons kreeg een gift van € 20,00 voor de kerk. Ds. Brendeke ontving € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met Arie Kers, Kerkeland 9 (44124 BA). Vorige week woensdag werd hij met corona opgenomen in het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat hij afgelopen maandag weer naar huis mocht. We bidden hem en Janny Gods zegen toe in het herstel. Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) krijgt vanaf volgende week chemotabletten. Die zal ze bijna een half jaar moeten gebruiken. We wensen haar in deze vermoeiende en zware weg, Gods zegen en zorg toe. Komende zondag lezen we de namen op van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tegelijk zullen er veel meer namen, gezichten en levens in onze gedachten zijn. Mensen die we missen omdat ze ons ontvallen zijn en we hen liefhadden. We bidden eenieder die dat gemis ervaart Gods zegen en troost toe.

Geboorte

Machiel en Deline Copier, Jan van Arkelstraat 33 (4131ZR, Vianen) hebben vanuit Gods hand een zoon ontvangen, die ze David Teun hebben genoemd. Na een lange zwangerschap, is dan eindelijk jullie zoon geboren. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen toe als ouders, en bidden dat David tot Gods eer mag opgroeien, en tot blijdschap van jullie en vele anderen!

Israëlproducten

Als u een cadeautje zoekt, of iets anders dan bent u van harte welkom bij Aartje van der Lee (Lekdijk 12). Zij verkoopt prachtige producten uit Israël. U kunt uw bestelling doorgeven van woensdag 17 tot zaterdag 27 november per telefoon of app (06-31237204). U kunt ook bellen voor een afspraak te maken om langs te komen. Van harte welkom!

Vrouwenochtend

In verband met de huidige coronamaatregelen gaat de geplande vrouwenochtend van 24 november niet door. We hopen op een nieuwe mogelijkheid in het voorjaar!

Oud papier

Het oud papier wordt op zaterdag 20 november opgehaald door Jan Verhoef, Rob van Waveren en Sander Kool.

Agenda

20-11: Oud papier (vanaf 8:00 uur)
20-11: ZAJW
22-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
23-11: Jongerenkring (20:00-21:30 uur)
26-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
27-11: Schuur open & collectebonnen (109:00-12:00 uur)

Tenslotte

Afgelopen vrijdag heb ik doorgeven aan de Hervormde gemeente in Benthuizen dat ik bedank voor het beroep dat zij op mij hebben uitgebracht. In mijn/ons hart was niet de overtuiging gegroeid dat ik het beroep kon aannemen. Een gemeente loslaten die we van dichtbij hebben leren kennen is niet makkelijk, maar we merken dat het goed is zo. Ondertussen zijn we in de laatste week van het beroep vanuit Amstelveen aangekomen. Deze week zal ook daar een besluit over genomen moeten worden. We bidden dat God ons daarbij helpt en daarin zegent. We danken u en jou voor het gebed en het meeleven dat we vanuit de gemeente ontvangen! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

 

 

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige