slide 1

Zaaier week 45

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 117, ’s avonds ps. 52:2.

Kinderoppas

Lianne de Heus en Emi Bergshoeff

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Er wordt bij het uitgaan van de kerkdienst ook gecollecteerd.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 14 november is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Van harte aanbevolen.

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving € 20,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

Pastoraat

We gaan qua coronamaatregelen weer een andere tijd in. We leven mee met iedereen die merkt en voelt dat dat zijn of haar leven op een vervelende manier beperkt. We denken dan in het bijzonder aan de kwetsbare en/of oudere gemeenteleden. We wensen de zieken in ons midden beterschap toe, kracht voor de behandelingen die ze ondergaan en Gods zegen.

Bijbelring

De Bijbelkring komt dinsdag 16 november weer bij elkaar in het KC om 20:00 uur. We spreken dan met elkaar over hoofdstuk 7 uit het boekje.

Middagbijbelkring

Op woensdag 17 november bent u om 14:00 uur weer welkom in het KC. Hoofdstuk 8 uit het boekje is dan aan de beurt.

Coronamaatregelen

De kerkenraad heeft afgelopen maandag vergaderd i.v.m. de oplopende besmettingen, en het volgende besloten:

- Het is niet nodig om u aan te melden voor de kerkdienst, iedereen is welkom.

- Vanuit de preekstoel gezien wordt de linkerhelft van de kerk ingericht zodanig dat er 1,5m afstand wordt gehouden. De andere helft van de kerk kan volledig gebruikt            worden, zonder noodzakelijkerwijs 1,5m afstand te houden.

- We vragen u, voordat u gaat zitten, door te schuiven in de bank of rij stoelen, zodat anderen niet voor u langs hoeven. 

- Graag willen we de lofzang gaande houden, maar vragen u wel om weer ingetogen te zingen. 

- Bij het uitgaan van de kerk wordt de kerk geventileerd door deuren of ramen tegen elkaar open te zetten. 

- Bij het binnenkomen in de kerk worden de handen ontsmet. 

- We wijzen u er nogmaals op om bij (lichte) klachten te testen en/of thuis te blijven.

Omdat we als kerkenraad verwachten dat het nog een hele tijd kan duren voordat we helemaal zonder maatregelen kunnen, zijn bovenstaande maatregelen erop gericht dat iedereen naar de kerk kan komen zonder beperkingen van het aantal te bezoeken diensten, maar daarnaast willen we wel recht doen aan de zorgen die er zijn. Als u zich in een dienst niet veilig heeft gevoeld, of u besluit niet te kunnen komen vanwege bovenstaande maatregelen, wilt u dat dan kenbaar maken aan de koster, ds. Brendeke of één van de kerkenraadsleden? 

Oud papier

Het oude papier wordt op zaterdag 20 november opgehaald door Jan Verhoef, Rob van Waveren en Sander Kool.

Agenda

12-11: Jeugdclub (19:00-20:30)
14-11: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
15-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
16-11: Bijbelkring (20:00-22:00 uur)
17-11: Middagbijbelkring (14:00-16:00 uur)
17-11: Op weg-kring (20:00-21:30 uur)
20-11: Oud papier (vanaf 8:00 uur)
20-11: ZAJW

Tenslotte

Deze week en volgende week vallen er beslissingen over de beroepen vanuit Benthuizen en Amstelveen. We bidden dat God ons daarin helderheid geeft. We wensen u en jou Gods zegen toe in alles. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

 

 

 

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige