slide 1

Zaaier week 13

Zingen voor de dienst

2-4 ps. 130: 2
4-4 ’s morgens U zij de glorie, ’s avonds ps. 131: 4.

Bij de diensten

Vrijdag lezen we met elkaar het slot van Markus 15, vers 40-47 over de begrafenis van Jezus. Op Paaszondag lezen we over de opstanding van Jezus uit Markus 16. Het is fijn dat er dit jaar met Goede Vrijdag en Pasen weer mensen in de kerk aanwezig zijn. U thuis, of in de kerk: gezegende dagen toegewenst.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De diaconiecollecte van eerste Paasdag is bestemd voor de IZB. De missie van de IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het Evangelie van Jezus Christus in de wereld. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met Zijn gemeente Hem navolgen. 

Pastoraat

Ton de Leeuw, Tienhovenseweg 23 (4124 KV) heeft vorige week te horen gekregen dat de prostaatkanker uitgezaaid is. Dat is een heftig bericht, maar de doktoren hebben goede hoop omdat deze vorm goed te behandelen is. Daar zijn we, ondanks de berichten, dankbaar voor. We bidden u, samen met Connie en verdere familie, Gods zegen toe als de komende tijd de behandelingen zullen starten.

We leven mee met Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP). Ze krijgt deze week de laatste van haar vier zware chemokuren. Daarna zal er een andere vorm van chemo worden gebruikt. Het is een erg zware tijd waarin er veel op je afkomt, en lichaam en geest veel te verduren krijgen. We wensen je Gods kracht en zegen toe, samen met Aart.

Mevrouw Van Zanten - Van Dijk, Breede Sticht 10 (4124 AC) is deze week thuis gekomen vanuit het Zorgpension in Woerden. Fijn dat u na een heel aantal weken weer thuis mag zijn op uw vertrouwde plek. We wensen u een goede en gezegende tijd toe, ook in de zorg die u thuis ontvangt en het herstel van uw arm.

Voorzangers

We vinden het fijn als er zich meer gemeenteleden aanmelden die op zondag voorzanger willen zijn. Nu is het groepje erg klein en zijn er dus soms geen voorzangers. U kunt zich aanmelden bij Adriaan Noteboom.

Verwarming kerk

De mensen die afgelopen zondag in de kerk waren hebben het ervaren dat het koud was in de kerk. De oorzaak is de verwarmingsketel die helemaal op is. Afgelopen herfst is deze nog een keer opgelapt, maar het is nu einde verhaal. De kerkrentmeesters hopen de komende tijd actie te ondernemen, zodat we in het nieuwe stookseizoen weer een warme kerk hebben. Het voorjaar is in aantocht, meestal werd dan de kachel uitgeschakeld. Voor de eerstvolgende weken is het misschien even afzien. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft, zodat er een goede keuze gemaakt kan worden en wij weer jarenlang van een warme kerk kunnen genieten. De kerkrentmeesters.

Tenslotte

Deze week leven we in stilte toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Hoogtepunten voor de kerk. Omdat bij kruis en graf het fundament van de Kerk werd gelegd. De Kerk is gebouwd door het werk van Jezus: zonder verzoening en leven zou er geen Kerk en geen evangelie zijn. Geen hoop en geen toekomst. Hij gaf Zijn leven, en nam het weer op. Om ons te verzoenen en leven te geven. Daar worden we deze week bij stil gezet. Om nooit te vergeten. Ik hoop dat u mee verwondert: duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer! Met een hartelijke groet, Ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige