slide 1

Zaaier week 11

Zingen voor de dienst

’s morgens Tien geboden des Heeren: 1, ’s avonds ps. 127: 2.

Bij de diensten

In de morgendienst lezen we met elkaar Markus 15: 16-23. Ik weet op dit moment nog niet wat er in de avonddienst centraal staat. Het is fijn dat er weer diverse mensen naar de kerk kunnen komen. We wensen elkaar gezegende diensten toe, thuis en in de kerk.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

Zondag 21 maart is de diaconiecollecte en Avondmaalscollecte bestemd voor de GZB, met het doel, het werk van ons zendingsechtpaar, Björn en Marlies van Veelen op het eiland Java.

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving een gift van € 50,00. Hartelijk dank.

Pastoraat

Mevr. Van Zanten - Van Dijk verblijft nog steeds in Woerden (Polanerbaan 2, 3447, GN kamer 23). Het is fijn dat haar gezondheid langzaam vooruit gaat. Ton de Leeuw, Tienhovenseweg 23 (4124 KV) heeft afgelopen week een scan gehad. Volgende week hoort hij de uitslag. We wensen u, samen met Connie, Gods zegen toe. We leven ook mee met diverse andere zieken in de gemeente. Gods kracht toegebeden in uw situatie.

Paasviering ontmoetingsmiddag

Op 23 maart kunt u vanaf 14:00 uur meekijken met de paasviering van de ontmoetingsmiddag. Die zal worden uitgezonden vanuit de kerk. U ontvangt nog een programma met de teksten en liederen.

Kaartenverkoop

Aartje van der Lee verkoopt nog steeds kaarten. Ze wil gerust bij u thuis komen, of u kunt een afspraak met haar maken in het KC (via 0631237204). U hoeft zich niet bezwaard te voelen.

Israëlproducten

U kunt ook Israëlproducenten bestellen bij Aartje van der Lee. Neem gerust contact op met haar (0631237204) om een afspraak te maken.

Rugtasjes actie kinderen AZC

De zondagsschool doet mee aan de rugtas actie van stichting GAVE. De kinderen gaan rug tasjes vullen met speelgoed en schrijfmateriaal. Dit wordt uitgedeeld aan kinderen die in een AZC verblijven. Kinderen hebben het daar niet gemakkelijk. De angst voor oorlog is vervangen door de onzekerheid voor de toekomst. Door mee te doen maken onze kinderen deze kinderen heel blij! We hebben nog wat tasjes over… Wilt u ook een tasje vullen neem dan contact op met Anske (06-31156672)

Voorzangers

We vinden het fijn als er zich meer gemeenteleden aanmelden die op zondag voorzanger willen zijn. Nu is het groepje erg klein en zijn er dus soms geen voorzangers. U kunt zich aanmelden bij Adriaan Noteboom.

OPA

Het oude papier wordt zaterdag 20 maart opgehaald door Jan van der Linden, Bert van Os en Coen Verhoef.

Agenda

22-3: Catechisatie
23-3: Paasviering ontmoetingsmiddag (vanaf 14:00 uur)
23-3: Jongerenkring
23-3: Themakring

Tenslotte

Met een hartelijke groet, Ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige