slide 1

Zaaier week 7 & 8

Zingen voor de dienst

21-2: ’s morgens ps. 33:11, ’s avonds ps. 122:1.
28-2: ’s morgens ps. 42: 7, ’s avonds ps. 123: 1. 

Bij de diensten

Aanstaande zondagmorgen lezen we de vijfde brief uit Openbaring (3:1-6), gericht aan de gemeente in Sardis. Volgende week staat in de morgendienst de zesde brief centraal, gericht aan de gemeente in Filadelfia. Heel verschillende brieven: Sardis wordt gewaarschuwd en aangespoord om zich te bekeren, anders zal er van de gemeente niets meer over blijven. Filadelfia hoort dat Jezus hen zal bewaren, omdat zij het woord hebben bewaard. Ik wens u gezegende diensten toe, ook onder de gastvoorgangers.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

Ik ontving via via € 25,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

Pastoraat

Mevr. Van Zanten - Van Dijk, Breede Sticht, is vorige week naar ten val gekomen in haar huis. Ze heeft daarbij haar bovenarm op een pijnlijke manier gebroken. De breuk kan niet gegipst worden en moet daarom met rust genezen. Ze verblijft momenteel in het Zorgpension in Woerden, Polanerbaan 2 (3447, GN, kamer 23). We wensen u van harte Gods nabijheid toe in alles wat u doormaakt.

We leven mee met andere gemeenteleden die onderzoeken ondergaan, op uitslagen wachten of al langer onder behandelingen zijn. Gods zegen toegewenst in alles.

Bidden vervolgde kerk

Zondag willen we in de voorbede de vervolgde kerk gedenken. In het bijzonder deze keer de kerk in Vietnam (volgens de gebedskalender van Open Doors). Een gezin wat daar tot geloof is gekomen ervaart heftige vervolging. De gewassen op hun land werden vernietigd, de vader ontslagen op het werk, de kinderen mogen niet meer naar school. Alles omdat ze weigeren hun geloof op te geven. Elke dag worden ze lastig gevallen door hun buren die hun bedreigen: jullie zullen in dit dorp nooit veilig zijn tenzij je stopt met geloven in jouw God. We bidden voor hen dat ze vast blijven houden aan de Heere Jezus. We bidden om wijsheid voor de kerk die hun probeert te helpen, en dat de Heere God uitkomst biedt in hun situatie.

Zondagsschool

De zondagsschool is sinds afgelopen zondag weer opgestart. Fijn dat de kinderen van de gemeente zo weer even bij elkaar kunnen komen. We wensen jullie en de zondagsschoolleiding goede en gezegende momenten toe.

Ontmoetingsmiddag

Dinsdag 23 februari kunt u om 14:00 uur weer meeluisteren en meekijken met een uitzending vanuit de kerk. Deze keer zal er naast de meditatie en muziek, een Bijbelquiz verzorgd worden. Die zal voor dinsdag bij u af worden gegeven. Om 15:00 uur kunt u vervolgens luisteren naar het luisterboek. We hopen een mooie middag voor u te verzorgen.

Dinsdagavonduitzending

Op 2 maart zal er vanuit de kerk weer een uitzending met meditatie, gebed en muziek worden verzorgd. U kunt meeluisteren vanaf 20:00 uur.

Activiteiten i.v.m. corona

De activiteiten in het KC zijn in verband met de lockdown afgelast. Een aantal gaat wel door maar dan op een digitale manier.

OPA

Het oud papier wordt zaterdag 20 februari opgehaald door Ad Bergshoeff, Adriaan Noteboom en Diederik Meijers.

Agenda

20-2: OPA
23-2: Ontmoetingsmiddag
28-2: Jeugdvereniging (online)
1-3: Catechisatie (online)
2-3: Themakring (online)
2-3: Dinsdagavonduitzending
3-3: Jongerenkring (online)

Tenslotte

En toen was het gras weer groen, de sneeuw gesmolten; de kleuren komen weer terug. Het kan snel gaan in een paar dagen. Maar het was een mooie week met veel sneeuw- en ijspret, en voor velen ook een verademing in deze sombere winter. Zo gaf de sneeuw toch kleur!

Deze Zaaier is voor twee weken, de volgende komt rond 4 en 5 maart weer bij u binnen. We hopen en bidden dat er tegen die tijd versoepelingen mogelijk zijn als het gaat om kerkbezoek, jeugdwerk en andere dingen. We verlangen er naar! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige