slide 1

Zaaier week 5

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 19:5, ‘s avonds ps. 119:5. 

Bij de diensten

Komende zondagavond is zondag 51 uit de Catechismus aan de beurt. We staan dan stil bij vergeving. Als het gaat om vergeven leven we in een lastige tijd: aan de ene kant kennen we de ‘sorry-cultuur’, mensen beseffen steeds meer dat ze (we) niet volmaakt zijn, en dat wordt ook gerust toegegeven. Aan de andere kant klinkt de roep om strenger te straffen als iemand een misdaad begaan heeft (denk ook nu maar aan de straffen rondom de rellen van de afgelopen weken). Een christen leeft bij de vergeving door Christus, en leeft van daaruit ook vergevingsgezind met de mensen om zich heen. Als vergeven alleen vanuit onszelf of onze overtuiging moet komen, wordt het een lastig verhaal. Maar kijkend naar God komen we bij de diepte van vergeving, en leidt de Heilige Geest ons op de weg van vergevend leven, in dankbaarheid.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De diaconiecollecte van 7 februari is bestemd voor de stichting mensenkinderen. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten. Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië , leven in armoede en onzekerheid. Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid t.g.v. de corona crisis. Mensenkinderen is vanuit het christelijk geloof met hart en ziel begaan en bewogen bij de materiële, psychische en geestelijke nood van deze mensen.

Kerkrentmeesters

De collecte voor de kerkrentmeesters heeft in de maand januari 1253 euro opgebracht. Via de HVD werd 3 keer € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank!

Pastoraat

Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) heeft in de afgelopen week een negatieve uitslag gehad omtrent de borstkanker. Er zijn uitgezaaide plekjes gevonden die ook behandeld moeten worden. Het komende halfjaar krijgt ze chemo. Daarna volgen een operatie en nog bestralingen. We zijn dankbaar dat de artsen aangeven dat er behandelingen mogelijk zijn, tegelijk is de weg van de afgelopen tijd zwaar en donker, en wacht een moeilijk jaar. We bidden je, samen met Aart, Gods licht en nabijheid toe in deze lastige tijd. In al je nood en zorgen mag je weten dat er een God is Die hoort en in Christus nabij is.

Uitzending kerk

Dinsdag 9 februari zal er D.V. een uitzending verzorgd worden vanuit de kerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te luisteren en te kijken vanaf 20:00 uur.

Gemeente App

Veel belangrijke informatie zie je op je telefoon of tablet. Informatie van de kerk hoort daar ook bij! Om directer te communiceren met u en jou als gemeentelid introduceren we een app die op de smartphone of tablet geïnstalleerd kan worden. Als kerkenraad zochten we naar manieren om de onderlinge verbondenheid te stimuleren en ook om eenvoudiger en directer met u te kunnen communiceren. Daarom kwam een app in beeld. De app heet “Chrch’’ en is te downloaden uit de appstore van Apple en Google. De app  is alleen bedoeld voor gemeenteleden. Zo ontstaat een veilige omgeving waar we elkaar kunnen bemoedigen en informeren. De app wordt geen vervanger van de zaaier of de website. We zien het als een aanvulling. Voor een meer uitvoerige handleiding kijkt u op de website.

OPA

De vrijwilligers hebben in 2020 143,80 ton oud papier opgehaald in Hagestein en Hoef en Haag. De opbrengst bedraagt het prachtige bedrag van € 5.035,80. Als kerkrentmeesters willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Kerkbalans 2021

Een groot aantal toezeggingen zijn al binnenkomen bij de kerkrentmeesters. Hartelijk dank daarvoor. U kunt het antwoordformulier nog steeds inleveren bij de dominee (Dorpsstraat 23), ouderling-kerkrentmeester Leander van der Linden (Lekstraat 2, Hoef en Haag) of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Activiteiten i.v.m. corona

De activiteiten in het KC zijn in verband met de lockdown afgelast. Een aantal gaat wel door maar dan op een digitale manier.

Gemeenteavond

Ook de geplande gemeenteavond van 10 februari gaat, zoals u wellicht al verwacht had, helaas niet door.

Agenda

Komende week vinden D.V., de volgende activiteiten online plaats:

8-2: Catechisatie

Tenslotte

Hoewel er iets lijkt te veranderen aan de lockdown, leidt dat waarschijnlijk nog niet direct tot verruiming van de situatie in en rondom de kerk(gang). Dat is jammer en pijnlijk. Het duurt al zo lang, en voor velen voelt het als lopen op het tandvlees. We missen elkaar, we missen de activiteiten, de ‘gewone gang van zaken’ op zondag, samen zingen, luisteren en ontmoeten. Ik wens jullie allemaal, jong en oud, van harte Gods zegen toe in alles. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige