slide 1

Zaaier week 47

Zingen voor de dienst

’s morgens 75: 1, ‘s avonds ps. 101:2.

Kinderoppas

Kristel Kool en Aafke Meijers.

Bij de diensten

Aankomende zondag is het eeuwigheidszondag. We gedenken op de laatste zondag van het kerkelijke jaar de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. In het afgelopen jaar overleden de volgende gemeenteleden: mevr. Bikker-Wiersma, dhr. De Weijer, mevr. Van Kekem-Middelkoop, mevr. Dijkstra-van Loenen, dhr. Prijs en dhr. Van Weverwijk. De families zijn uitgenodigd om deze kerkdienst bij te wonen. Omdat er maar 30 mensen in de kerk mogen, zal er daarom deze keer minder ruimte zijn voor gemeenteleden. In de avonddienst gaat een oud-dorpsgenoot voor, ds. Bergshoeff. Van harte Gods zegen gewenst voor komende week en komende zondag.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Jubileum

Vrijdag 20 november hoopt het echtpaar Liefhebber - den Hartog, Nijensteinseweg 34 (4124AV) 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. In die 50 jaar zijn er hoogte- maar ook dieptepunten geweest. Op dit moment zijn er ook zorgen om uw beider gezondheid. Ondanks de zorgen is het mooi om samen bij deze mijlpaal stil te staan, en daar de zegen van God in te ervaren. We wensen u, samen met uw kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe voor de toekomst.

Pastoraat

We leven mee met Heleen van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen). Ze kampt nog steeds met de gevolgen van het coronavirus. Het herstel kost veel kracht en verloopt moeizaam. De afgelopen tijd heeft ze door een longontsteking weer veel van haar conditie ingeleverd. In de komende tijd wordt er een revalidatietraject gestart. We bidden je herstel en het terugkomen van kracht en conditie toe. Maar ook moed en volharding in de moeizame weg die je moet gaan. Peter van Lindenberg mocht vorige week weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Fijn dat je weer thuis mag zijn, we wensen je Gods zegen toe in het herstel.

Ontmoetingsmiddag

Dinsdag 24 november is er ontmoetingsmiddag. Om 14:00 uur zullen we beginnen in de kerk. Deze middag zal Martijn Borsje een muzikale middag verzorgen. Mooi om in de kerk en thuis mee te luisteren!

OPA

Het oud papier wordt op zaterdag 21 november opgehaald door Jan Verhoef, Rob van Waveren en Sander Kool

Israëlwinkel

Tussen 18 en 28 november is de Israëlwinkel van Aartje van der Lee open op afspraak. U kunt bellen met 06-31226204 om een moment af te spreken. U kunt ook op bestelling kopen, waarna het bij u thuis wordt bezorgd. Een mooie manier om leuke producten uit Israël te zien en te kopen en zo het volk Israël te steunen. U bent van harte welkom!

Aanmelden kerkdiensten zondag

U kunt zich aanmelden voor de kerkdienst bij onze scriba, Aart de Jong. Dat kan door hem op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur te bellen of door hem te appen (06-12886459).

Agenda

21-11: Oud papier (vanaf 8:00 uur)
23-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
24-11: Ontmoetingsmiddag (14:00-15:00 uur)
24-11: Voorleesboek (15:00-15:30 uur)
25-11: Kerkenraadsvergadering (19:30 uur)
27-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
28-11: Schuur open & collectebonnen (10:00-12:00 uur)

Tenslotte

Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige