slide 1

Zaaier week 46

Zingen voor de dienst

’s morgens 81:12, ‘s avonds ps. 100:3.

Kinderoppas

Anita Hazendonk en Willemijn Meijers.

Bij de diensten

Aankomende zondagmorgen wordt Jasmijn van Lagen gedoopt. Een bijzondere dag voor Gert, Mirjam en hun families. Ik hoop in de doopdienst stil te staan bij psalm 105. Vers 5 uit de berijmde versie zingen we altijd als de kinderen naar binnen worden gedragen. In psalm 105 gaat het over het verbond van God met Abraham, dat tot in duizend generaties doorgaat. Wij zien daar iets van als de ‘jonge generatie’ de kerk binnen wordt gedragen en daar het teken en zegel van Gods verbond krijgt. In de avonddienst gaat ds. Van der Knijff voor. We hadden al even contact en hij zal in de avonddienst preken over Genesis 15, waar God zich verbindt aan Abraham. Een mooi tweeluik over Gods trouw, zondag zichtbaar en hoorbaar!

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 15 november is bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft in oktober € 2404 opgebracht. De kaartverkoop van Aartje van der Lee heeft € 420,00 opgebracht voor de kerk. Dat is een prachtig bedrag! Bedankt voor het (ver)kopen van de kaarten!

Pastoraat

Meneer Van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL) mocht afgelopen week thuiskomen uit het ziekenhuis. Fijn dat u weer thuis bent. Gods zegen toegewenst in het herstel. Peter van Lindenberg, Zederikstraat 2 (4132 XD, Vianen) heeft na een val zijn bovenarm gebroken. Afgelopen zondag is hij geopereerd. Hij ligt op dit moment (dinsdag) nog in het ziekenhuis. We hopen dat de genezing en het herstel goed mogen verlopen, en dat je snel naar huis mag. We wensen je samen met Wilma, Gods zegen toe.

Bijbelkring

Dinsdag 17 november hopen we weer bij elkaar te komen. We staan stil bij hoofdstuk 3 uit het boekje, over Exodus 3. U bent welkom vanaf 20:00 uur.

Middagbijbelkring

Woensdag 18 november bent u weer vanaf 14:00 uur welkom. Deze keer is hoofdstuk 3 over Exodus 3 aan de beurt.

Voedselbank

De Voedselbank Vianen bedankt ons voor alles wat er weer gegeven is. Zo kunnen zij weer diverse pakketten maken voor mensen die het niet breed hebben. Het is mooi dat we (in aansluiting op de preek van zondagmorgen) op deze manier een naaste kunnen zijn.

OPA

Het oud papier wordt op zaterdag 21 november opgehaald door Jan Verhoef, Rob van Waveren en Sander Kool

Solidariteitskas 2020

We willen u door dit bericht herinneren aan de solidariteitskas van 2020. Verreweg de meeste gemeenteleden hebben betaald maar wellicht is het nog onder u aandacht ontglipt. U kunt de 10 euro per belijdend lid overmaken op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL13 RABO 03360 10052. Hartelijk dank namens de kerkrentmeesters

OJW

De (verschoven) sportavond die op 14 november zou plaatsvinden, gaat vanwege corona niet door. We hopen volgend jaar weer met elkaar te kunnen sporten.

Aanmelden kerkdiensten zondag

U kunt zich aanmelden voor de kerkdienst bij onze scriba, Aart de Jong. Dat kan door hem op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur te bellen of door hem te appen (06-12886459).

Agenda

13-11: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
15-11: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)
16-11: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
17-11: Bijbelkring (20:00 uur)
18-11: Middagbijbelkring (14:00 uur)

Tenslotte

Iedereen van harte Gods zegen en nabijheid toegewenst. Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige