slide 1

Zaaier week 21

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 37:2 ‘s avonds ps. 38:15. 

Bij de diensten

Aankomende zondagavond zal de preek gaan over het zesde gebod: u zult niet doodslaan. De catechismus spreekt over een verbod en een gebod. We zullen samen stilstaan bij hoe dit gebod ons leven raakt en vormt. Gezegende diensten gewenst!

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Pastoraat

Wim van Weverwijk, Tienhovenseweg 13 (4124 KV) kreeg vorige week een ernstige boodschap. Er is kanker geconstateerd. De doktoren gaven aan dat genezing menselijkerwijs niet meer mogelijk is. Deze week wordt meer duidelijk waaruit een eventuele behandeling zal bestaan. We wensen Wim samen met zijn vrouw Janny, (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte en Gods zegen toe in deze tijd. Het leven kantelt op deze momenten en roept ook herinneringen wakker. We bidden u de geborgenheid van God toe.

Vorige week overleed een broer en zwager van familie van Os, Nijensteinsweg 32 (4124 AT). Na het overlijden van de ouders van mevrouw Van Os, hebben ze jarenlang voor haar broer gezorgd. Deze week is de begrafenis in Benschap. We wensen u Gods troostende aanwezigheid toe in het gemis.

Mevr. Koekkoek – Van der Griend, Bongerd 13 (4124 AK) is vorige week thuis gekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat u weer thuis mag zijn. Tegelijk blijven de zorgen rondom de benauwdheid die u ervaart. We bidden u en uw man Gods zegen en zorg toe.

We denk ook aan anderen in de gemeente die ziekte en zorgen ervaren in deze tijd. Sommigen ondergaan onderzoeken, anderen wachten op uitslagen, andere zieken thuis uit. We wensen u kracht toe in uw situatie.

Kaarten

In deze voor veel mensen moeilijke en eenzame tijd, wil ik voorlopig op donderdagmiddag van 2 uur tot 3 uur en op donderdagavond van 7 uur tot 8 uur in het KC kaarten gaan verkopen zodat jullie ze met post kunnen bemoedigen. Ook kaarten voor andere gelegenheden zijn aanwezig. Kosten: € 1,20 per kaart, 5 kaarten voor € 5,50. Kaarten van de kerk zijn € 1,50 per stuk, 4 voor € 5. De opbrengst is voor de kerk. Aartje van der Lee.

Tenslotte

Nu vanuit de overheid de versoepeling van de corona-maatregelen in gang wordt gezet, veranderen er langzaam weer een aantal dingen. We merken dat we daar weer aan moeten wennen. Dingen die eerst niet mochten, mogen nu toch. We wensen onze (lokale) overheid veel wijsheid toe in de besluiten die ze moeten nemen. Het is mooi dat de versoepeling voor velen ook een verlichting betekent: het werk kan weer beginnen, scholen zijn weer open. Alhoewel we ons ook afvragen wat de gevolgen van deze maatregelen zal zijn. Als gemeente zien we uit naar 1 juni. Als de situatie niet verslechterd, zal er ook voor de gemeente meer ruimte zijn voor ontmoeting. Met een hartelijke groet, namens ons vijftal, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige