slide 1

Zaaier week 20

Zingen voor de dienst

's morgens ps. 34:4, ‘s avonds ps. 35:13.

Bij de diensten

Aankomende zondagmorgen hoop ik te preken over Exodus 15:22-27. Na een aantal hoogtepunten, de bevrijding uit Egypte, de tocht door de Schelfzee, komt het volk in de woestijn. Een tijd van beproeving. Durft het volk op God te vertrouwen? Dat valt niet mee. Als het water bitter is bij Mara, komt er gemopper. Hoe diep zit ons vertrouwen? En hoe gaan wij om met bitterheid? Ik wens u een gezegende zondag toe.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Geboorte

Gesine en ik zijn blij en dankbaar dat we op 6 mei een dochter uit Gods hand hebben ontvangen. We hebben haar de namen Naomi Gerline gegeven. Naomi is het zusje van Matthias en Annelin. Na een nacht in het ziekenhuis, mochten we donderdagmorgen weer naar huis. Het gaat goed met moeder en dochter, en met de overige gezinsleden. We zijn God dankbaar voor het leven dat Hij aan onze zorgen heeft toevertrouwd. We bidden dat Naomi (samen met Matthias en Annelin) tot eer van haar Schepper op mag groeien!

Pastoraat

De zorgen rondom de gezondheid van dhr. Prijs, Gasperdenstraat 14 (4124 AP) blijven. Afgelopen week werd duidelijk dat de bloedwaardes iets gestegen waren, wat positief is. Toch is nog niet bekend waar de vermoeidheid nu echt vandaan komt. In de komende tijd zullen onderzoeken gepland worden om daar achter te komen. We wensen u Gods zegen toe en vertrouwen op Hem.

Mevrouw Koekkoek – Van der Griend, Bongerd 13 (4124 AK) is vorige week opgenomen in het ziekenhuis vanwege erge benauwdheid. Na onderzoek bleek dat ze geen corona, maar een luchtweginfectie heeft. De zorgen blijven echter. We wensen u herstel en Gods nabijheid toe, juist op deze kwetsbare momenten.

We danken dat het met Heleen van Dieren, Graaf Huibertlaan 34 (4121 EP, Everdingen) vooruit mag gaan, al zijn het kleine stapjes. De benauwdheid is nog zeker niet weg. Artsen geven aan dat het nog wel weken kan duren. We merken iets van hoe grillig het corona-virus is. En ook dat als je thuis uit kunt zieken, de impact groot kan zijn. We wensen je Gods zegen toe, en bidden dat de benauwdheid snel af mag nemen, en de krachten toenemen.

Ik denk ook aan iedereen die steeds meer de impact van de maatregelen rondom het corona-virus gaat merken. Eenzaamheid, spanningen in het huwelijk, zorgen over de voortgang van je kind, problemen in het bedrijf of op het werk: op veel terreinen van ons leven merken we de gevolgen.

OPA

Op 16 mei wordt het oud papier opgehaald door Jan Verhoef, Rob van Waveren en Sander Kool.

Tenslotte

We zijn overweldigd door de vele vormen van meeleven die we in deze kraamtijd van u en jou ontvangen. De brievenbus is voller dan ooit en de postbode gaat na ons adres een stuk lichter verder. Het doet ons goed om in deze stille tijd, via deze manier van u te horen. Het is, in vergelijking met de vorige kraamweken, een extra stille tijd. Dat is aan de ene kant prettig: er blijft veel tijd over voor rust en elkaar. Aan de andere kant blijft het lastig om zo omzichtig met familie en vrienden (en u!) om te gaan. Een raambezoek i.p.v. een kraambezoek zal nooit wennen. We zijn daarom ook blij met de warme woorden en gebaren vanuit de gemeente.

Ondertussen bewegen we ons als maatschappij vanuit de intelligente lockdown, naar iets meer beweging en vrijheid. Deze week gaan de kinderen weer naar school en opvang, en kunt u onder andere uw haren weer laten knippen. Als moderamen en kerkenraad houden we de regels vanuit de overheid en de adviezen vanuit de PKN goed in de gaten om te kijken wat dit betekent voor het gemeenteleven en de zondagse erediensten. De adviezen wijzen erop dat we eerst met een niet al te grote groep mensen op 1,5 meter afstand samen zullen komen in de kerk. Het zou mooi zijn om over niet al te lange tijd weer met een aantal van u in de kerk te zijn! In deze tijd van zoeken en aftasten wens ik u allen het vertrouwen in God toe.

Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

 

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige