slide 1

Zaaier week 5

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 116:10 ‘s avonds ps. 11:4.

Kinderoppas

Sonja van der Lee en Lars van der Lee.

Bij de diensten

Aankomende zondagmorgen staan we stil bij Lukas 10:1-20. Jezus zendt daar 70 volgelingen voor zich uit om mensen voor te bereiden op zijn komst. Dat gaat met bijzondere tekenen gepaard en daar zijn de 70 blij over. Maar Jezus brengt hen terug bij de basis: de echte blijdschap ligt in het feit dat hun namen opgeschreven staan in de hemel. We hopen op een gezegende dienst en preeklunch met elkaar. 

Collecten

De collecten voor aanstaande zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters.

Diaconie

De collecte van zondag 26 januari heeft € 208,60 opgebracht.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben zondag 26 januari opgebracht: gewone collecte € 217,25. Extra maandelijkse collecte, speciaal bestemd voor geluidsinstallatie en kerk-TV: € 339,40. Via de HVD 1 x € 5,- en 1 x € 10,-. Via oud. Van Os 1 x € 20,-. Hartelijk dank.

Pastoraat

Met mevrouw Blom - de Leeuw, Biezenweg 6 (4124 AB) gaat het weer wat beter. Haar gezondheid en krachten komen weer terug. We zijn God dankbaar voor het herstel dat Hij geeft en bidden om Zijn zegen voor de komende tijd. We denken aan anderen die zorgen hebben over hun gezondheid, en ook aan hen die iemand verloren hebben in hun leven. Het moment van afscheid kan al lang achter ons liggen, en toch doet het nog steeds pijn om iemand te missen. We bidden u Gods kracht en troost toe.

Ambtsdragersverkiezing

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 22 januari in de vacature van ouderling Van Os het volgende dubbeltal opgesteld, in alfabetische volgorde: Dhr. H.E. de Heus, Jan van der Leedeplein 2 en dhr. L.D. Meijers, Dorpsstraat 30. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op 19 februari (vanaf 19:30 uur), voorafgaand aan de gemeenteavond. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor ouderling G. van Dieren, de ouderling-kerkrentmeesters W.A.C. van der Lee en L.J. van der Linden en diaken S.C. de Leeuw, waarmee deze broeders zijn verkozen. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot en met vrijdag 31 januari bij scriba Aart de Jong of ds. Brendeke.

Preeklunch

Aanstaande zondag, 2 februari, is iedereen na de morgendienst welkom bij de preeklunch in het Kerkelijk Centrum. We zullen eerst de preek met elkaar bespreken, en daarna met elkaar lunchen. Jong en oud zijn van harte welkom.

Bijbelkring

Dinsdagavond 4 februari komt de Bijbelkring weer bij elkaar. U bent welkom vanaf 20:00 uur. Hoofdstuk 6 uit het boekje zal dan centraal staan. We denken na over Markus 10:32-45.

Open eettafel

Op 12 februari is er open eettafel. U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven tot 8 februari bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

Gemeenteavond

Op 19 februari hopen we weer een gemeenteavond te organiseren. Thema van deze avond is Hoef en Haag. Als kerkenraad hebben we ons de afgelopen tijd (m.b.v. de IZB) bezonnen over hoe we als gemeente aanwezig zijn in Hoef en Haag. We willen graag onze gedachten en vragen met u delen, en hopen dat u met ons mee denkt. Op deze gemeenteavond zullen we ook een terugkoppeling geven van de punten die op de vorige gemeenteavond (november 2019) zijn ingebracht. De gemeenteavond begint om 20:00 uur (de stemmingsvergadering begint op dezelfde avond om 19:30 uur).

Ringweekend

Het is bijna weer zo ver, Ringweekend 2020. Dit jaar is het thema: Timeless. Wij vinden het fantastisch als je er ook dit jaar weer bij bent! Ben je nog nooit meer geweest, maar ben je 15 jaar of ouder en wil je dit geweldige weekend ook mee maken? Je bent van harte welkom. Houd dan 21 t/m 24 februari 2020 vrij en geeft je op!! Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Volg ons op Facebook (facebook.com/ringweekend) en Instagram (instagram.com/ringweekend). De Ringweekendcommissie 

Agenda

1-02: OJW (bowlen)
2-02: Preeklunch voor de hele gemeente (11:00-13:00 uur)
3-02: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
4-02: Bijbelkring (20:00-22:00 uur)
7-02: It’s Friday (16:00-18:00 uur)|
7-02: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)
9-02: Koffiedrinken na de morgendienst (11:00-12:00 uur)
9-02: Jeugdvereniging (20:00-22:00 uur)

Tenslotte

Aanstaande zondag hopen we elkaar weer te ontmoeten in en rondom de erediensten. Zondag is een hoogtepunt in het gemeente-zijn: we mogen ons met elkaar buigen voor God, in aanbidding, schuldbelijdenis, afhankelijkheid en geloof. Daarnaast horen we elke zondag weer hoe God zondaren in Christus opricht; er is vergeving! Vanuit die vergeving stuurt Hij ons de wereld weer in. U en jij zijn zondag van harte welkom. Ook om met elkaar door te spreken over de preek tijdens de preeklunch. Je laten voeden door God, door elkaar, en door een maaltijd. Ik hoop op een gezegende zondag! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige