slide 1

Zaaier week 40

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 116:1 ‘s avonds ps. 138:1.

Kinderoppas

Sonja van der Lee en Lars van der Lee

Bij de diensten

Aankomende zondag zijn er twee gastvoorgangers. ’s Ochtends heb ik geruild met ds. Stehouwer, en ’s middags preek ik zelf in Garderen. Ik wens u gezegende diensten toe. Daar waar het Woord van God open gaat en gepredikt wordt, deelt de Heilige Geest de genade van God uit. En een mens leeft alleen van Gods genade…

Collecten

De collecten voor aanstaande zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte van a.s zondag is i.v.m. Israëlzondag bestemd voor de stichting Shaare Zedek. Dit jaar geven we voor het project ‘palliatieve zorg’ in het bovengenoemd ziekenhuis. Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van klachten in de laatste fase van het leven. Deze zorg is niet gericht op genezing maar op kwaliteit van leven. Het gaat daarbij om pijnbestrijding maar ook om lichamelijke, psychische, sociale en spirituele begeleiding van patiënten en hun naasten.

Diaconie

De collecte van zondag 30 september heeft € 194,80 opgebracht. Hartelijk dank.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben opgebracht: zondag 22 sept.: € 245,55. Zondag 29 sept.: gewone collecte € 223,32. Extra maandelijkse collecte speciaal bestemd voor de aanschaf van Kerk-TV en nieuwe geluidsapparatuur € 313,70. Ds. Brendeke ontving 1 x € 50 en 1 x € 25 tijdens bezoekwerk. Hartelijk dank.

Pastoraat

Rob van Waveren, Hoevenweg 9 (4124 AZ) werd vorige week geopereerd aan zijn hoofd om de druk op de hersenen weg te nemen. De operatie is geslaagd, waarvoor we dankbaar zijn. Rob is ondertussen weer thuis bij Janneke om verder te herstellen. Jullie hebben een intense week achter de rug maar het herstel van Rob is wonderlijk: de kracht en functie aan de linkerkant van zijn lichaam zijn weer terug. Het is bijzonder om zo de zorg van God te ervaren. We wensen jullie Gods zegen en rust toe voor de komende tijd.

Jubileum

Afgelopen zondagmorgen tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst hebben we stilgestaan bij het 25 jarig jubileum van ons kostersechtpaar Jan en Martijn van der Linden en organist Jaap Kamp. Het was een goede ontmoeting. Wij zijn als gemeente dankbaar dat zij al die jaren een bijdrage mochten leveren aan de erediensten. En wat Jan en Martijn betreft voor het beheren van het Kerkelijk Centrum. De jubilarissen vertelden nog enkele leuke anekdotes uit de afgelopen jaren. Wij hopen en bidden dat zij nog jaren in goede gezondheid dit mooie werk mogen verrichten. En wensen hun toe wat er in Deut. 33 : 27 staat: “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen”.

Op weg-kring

Op woensdag 9 oktober komt de op weg-kring weer bij elkaar. Een gezellige kring waarbij we met elkaar doorpraten over geloof en God. Een mooie diverse groep mensen die nog niet zo lang geloven, al langer geloven, of zoeken naar wat ze nu eigenlijk geloven. Je bent van harte welkom om je hierbij aan te sluiten. We zien elkaar om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum.

Open eettafel

Op 16 oktober bent u van harte welkom om mee te eten bij de open eettafel. U kunt zich opgeven tot en met 12 oktober bij Annie Witkamp (0347-351387) of Corrie de Wildt (0347-351689) na 17:00 uur.

Gemeenteleden elders

De volgende gemeenteleden verblijven elders: mevr. T. Bikker – Wiersma, Kortenburglaan 4 (3941 HR Doorn), mevr. Burggraaff – Bergshoeff, Ruinkamp 1 (4133 GX Vianen), mevrouw E. van Kekem – Middelkoop, kamer 35b, Hof van Batenstein 1 (4131 HA, Vianen) en mevrouw G.M. Simons – van Dijk, Hof van Batenstein 314 (4131 HD, Vianen). We denken aan u en bidden u Gods zegen toe op de plaats waar u woont.

Agenda

4-10: It’s Friday (16:00-18:00 uur)
5-10: OJW – strandwandeling (18:30 uur, KC)
7-10: Catechisatie (18:30 en 19:30 uur)
8-10: Themakring (20:00-22:00 uur)
9-10: Op weg-kring (20:00-21:30 uur)
11-10: Jeugdclub (19:00-20:30 uur)

Tenslotte

Afgelopen maandag heb ik een mooie ontmoeting gehad met de jongeren. Er zit best wel een lange tijd tussen de laatste en eerste avond van een catecheseseizoen. Het was goed om elkaar weer te zien en te spreken. We hopen elkaar in de komende tijd weer (bijna) wekelijks te ontmoeten, fijn. Het is mooi om elkaar zo (beter) te leren kennen. Ik was blij verrast over de opkomst en over het verlangen van de jongeren om met elkaar te spreken en te leren over God en geloof. Het is mooi dat we zo’n groep betrokken jongeren hebben! Vanavond zal de eerste Bijbelkringavond zijn: ik hoop op een goede en gezegende ontmoeting. Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige