slide 1

Zaaier week 35

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 128:3, ‘s avonds ps. 129:1.  

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Willemijn Meijers

Bij de diensten

Aankomende zondagmorgen zullen we met de kinderen die de VBW bezocht hebben, de VBW afsluiten. Het thema van de afgelopen week was: Schatrijk! In de morgendienst luisteren we met elkaar naar de gelijkenis die Jezus vertelt over de man die een schat vind in zijn akker. Wat doet hij om die schat te krijgen? En wat heeft dat ons te zeggen? Gezegende diensten toegewenst.

Collecten

De collecten voor aanstaande zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte is bestemd voor de Vakantie BijbelWeek.

Diaconie

De diaconiecollecte van 18-08-2019 bestemd voor Zilt, heeft opgebracht € 270,90. Waarvoor hartelijk dank.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben opgebracht: Zondag 18 augustus: € 275,05. Zondag 25 augustus: gewone collecte : € 239,20. Extra maandelijkse collecte,speciaal bestemd voor de aanschaf van nieuwe geluidsapparatuur: € 343,12. Ds. Brendeke ontving € 50 voor de VBW en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank.

Geluidsinstallatie

Vanuit de kerkenraad houdt zich op dit moment een werkgroep bezig met de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. Daarnaast willen we ook de mogelijkheid gaan bieden om kerkdiensten met beeld uit te gaan zenden. Binnenkort zal de werkgroep een beslissing maken welke firma dit systeem in de kerk aan gaat leggen. Het aanschaffen van dit systeem is een flinke investering. De kerkrentmeesters zullen daarom de maandelijkse extra collecte van de maand de komende tijd daarom houden voor dit doel. 

Overleden (1)

Per abuis heeft het overlijden van dhr. Aart Kool niet in de Zaaier gestaan. Op 6 augustus overleed hij in de hoge leeftijd van 94 jaar. Zijn hele leven heeft hij doorgebracht aan de Dorpsstraat op Hagestein, totdat het niet meer mogelijk was. Hij verhuisde naar Batenstein waar hij een kamer kreeg. De laatste jaren vertroebelde zijn denken steeds meer, zodat het contact steeds minder helder werd. Het laatste halfjaar ging hij zienderogen achteruit. Toch was het einde van zijn leven nog onverwachts. Op zaterdag 10 augustus heeft de uitvaart plaatsgevonden. We wensen zijn zoons, Jan en Hans, samen met hun echtgenotes en de klein- en achterkleinkinderen Gods zegen toe in dit gemis.

Overleden (2)

Op 22 september is overleden, dhr. Jan Hol, 83 jaar oud. Hij woonde aan de Vogelenzangseweg 3 (4124 AS). Aan een leven vol hard werken is zo een einde gekomen. Een man die voor iedereen klaarstond en altijd wel een praatje had. De afgelopen weken ging zijn gezondheid achteruit. Na een aantal onderzoeken bleek dat hij niet lang meer te leven had. Op het einde werd zijn situatie snel slechter, waarop hij op donderdag overleed. Morgen (woensdag) zal er een rouwdienst zijn in de aula, waarna we dhr. Hol zullen begraven. We wensen in het bijzonder mevrouw Hol Gods zegen en sterkte toe. Het zal stil zijn in huis, u zult uw man na zoveel jaren samen missen. Daarnaast wensen we de kinderen, Lenie, Cor en Aart met hun echtgenoten en de kleinkinderen ook Gods nabijheid toe in het gemis van hun vader en grootvader.

Overleden (3)

Op zondagavond 25 augustus overleed plotseling, mevr. Zuurhout – Doornenbal in de leeftijd van 64 jaar. Na een tijd op de Lange Dreef gewoond te hebben, woonde ze sinds een paar jaar aan de Nijensteinseweg 26 (4124 AV). Haar leven kende naast hoogtepunten ook dieptepunten. De afgelopen tijd was ze ziek, maar ze overleed toch onverwachts. Zaterdag 31 augustus zal de uitvaart plaatsvinden. Meneer Zuurhout wensen we van Gods kracht en sterkte toe in deze tijd van verdriet en gemis. Dat bidden we eveneens de kinderen toe in gemis van hun moeder.

Pastoraat

We zijn dankbaar met mevr. E.G. Middelkoop, Lekdijk 68b (4124 KD) dat de oogoperatie geslaagd is. Het was vanwege uw hoge leeftijd niet zonder risico, maar we zijn dankbaar dat het goed is gegaan. We hopen dat het herstel goed mag verlopen en het zicht zo weer terugkeert. Eef den Oudsten, Nijensteinseweg 24 (4124 AV) heeft in de afgelopen week de uitslagen van zijn jaarlijkse onderzoeken gehad. De dankbaarheid is groot dat deze onderzoeken opnieuw lieten zien dat de kanker niet is teruggekeerd. Het zijn altijd spannende momenten en het is ook altijd weer een wonder als er een goede uitslag komt. We wensen u Gods zegen en verdere gezondheid toe. Mevrouw van ’t Hart – Hol, Gasperdenstraat 19 (4124 AP) verblijft momenteel in De Geinse Hof te Nieuwegein. Ze revalideert daar naar aanleiding van een gecompliceerde breuk die ze overhield na een val. We wensen u kracht en doorzettingsvermogen toe in de therapieën die u volgt; er is een lange weg te gaan. Vertrouw op God, Hij is Uw sterkte. 

Jubileum

Het echtpaar Heijkamp – van Gasteren, Kerkeland 24 (4124 BA) hoopt op 5 september 50 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren u van harte met dit gouden jubileum! Het is geen vanzelfsprekendheid om 50 jaar met elkaar op te mogen trekken in liefde en trouw. Daarin zien we de zegen van God. We wensen u samen met uw kinderen en kleinkinderen een fijne dag toe. Daarnaast bidden we om Gods zegen over de toekomst, ook als daar zorgen zijn voor wat betreft de gezondheid. Weet u in alles geborgen in Gods hand.

Mutatie

Marjolein Borsje, Anna Paulownalaan 128 (3708 HN, Zeist) heeft aangegeven dat ze per 1 september niet meer meeleeft met onze gemeente, maar met de wijkgemeente Pniël in Zeist. Vorig jaar is ze al verhuisd naar Zeist, maar nu heeft ze besloten daar ook kerkelijk mee te gaan leven. Je bent een heel aantal jaar geleden betrokken geraakt bij onze gemeente en je hebt je betrokkenheid laten zien in je meeleven. Bedankt voor alles wat je zo voor de kerk, in het bijzonder richting jongeren en kinderen, hebt mogen betekenen. Van harte Gods zegen toegewenst over het wonen en kerken in Zeist. Dat je ook daar gezegend mag worden en tot zegen mag zijn.

Doopdiensten

In de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad zich bezonnen over hoe we de doopdiensten vormgeven. Om de kinderen van de gemeente meer betrokken te laten zijn op de doop, zullen bij de volgende doopdienst de kinderen uitgenodigd worden naar voren. We hopen dat de kinderen zo van dichtbij de doop mee kunnen maken en dat de doop zo meer voor hen gaat leven.

Koffiedrinken na de dienst

We willen u nog herinneren aan het koffiedrinken na de morgendienst van 1 september. Iedereen van harte welkom!

It’s Friday

Ha jongens en meiden. De school gaat bijna weer beginnen, tijd dus om te starten met de It's Friday. Iedereen van gr 5 t/m gr 8 is welkom! De eerste keer is op vrijdag 6 sept om 16.00 uur. Ook nu gaan we weer voor serieus, ontspanning en lekker eten. De kosten zijn €2 pp. Om 18.00 uur is de middag afgelopen. We hopen jullie snel te zien!

Gemeentedag

Zaterdag 21 september is de jaarlijkse gemeentedag als start van het nieuwe seizoen. Aankomende zondag wordt bij de uitgang van de kerk een opgave formulier uitgedeeld. We hopen u/jou te ontmoeten 21 september.

Belijdeniscatechese

Afgelopen zondagavond stonden we stil bij de kinderdoop. God buigt zich al naar ons toe als wij nog geen besef van Hem (of onszelf) hebben. Wonderlijk wat God ons in de doop toezegt: vergeving van zonden, leven met Hem en eeuwig leven. De vraag is wel wat u en jij doet met Gods belofte. De doop wacht op antwoord. God zoekt jouw geloofsantwoord. Dat antwoord kunt u geven als u ‘ja’ zegt tegen God en wat Hij belooft. Zit u erover na te denken, of weet jij al dat je belijdenis wilt doen, neem dan even met mij contact op. Hopelijk kunnen we ook voor komend jaar weer een belijdenisgroep vormen.

Agenda

1-9: Afsluiting VBW + koffiedrinken na de dienst
6-9: It’s Friday (16:00-18:00 uur)

Tenslotte

Het is een gezellige drukte op het terrein achter het KC: het is weer Vakantie BijbelWeek! Veel mensen uit de gemeente zetten zich hier voor in (waarvoor dank!). Ik vind het mooi dat we als kerk voor de kinderen uit de beide dorpen van betekenis mogen zijn. Tijdens de VBW wordt het evangelie met brede zwaaien rondgestrooid. We mogen dat biddend doen, in afhankelijkheid van God. Hij draagt ons op niet alleen kerk te zijn voor onszelf, maar ook voor de wereld. Een lamp verstop je niet, maar laat je rond schijnen (Mat.5:15). De VBW is een mooi voorbeeld van hoe we als kerk zichtbaar zijn voor de dorpen. We zijn dat met de biddende hoop dat we zo (en op andere manieren) tot zegen mogen zijn voor dorpsgenoten.

Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige