slide 1

Zaaier week 31 & 32

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 122:3 ‘s avonds ps. 123:1  

Kinderoppas

Janienke de Heus en Lianne de Heus

Bij de diensten

Komende twee zondagavonden hoop ik verder te gaan met de leerdiensten. We zullen stilstaan bij zondag 25 en 26. Met zondag 25 kijken we eerst naar wat sacramenten eigenlijk zijn, waarom we ze ‘hebben’, en of we zo wel echt nodig hebben. Met zondag 26 kijken we specifiek naar de doop. Wat betekent de doop? Wat heeft jouw doop te maken met Jezus? En wat betekent dat voor nu? We wensen elkaar, ook bij de gastvoorgangers, gezegende diensten toe.

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Zondag 4 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor Stephanos. Zij mogen al 30 jaar werken aan de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia. In Malawi bieden zij vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel-)onderwijs aan de meest kwetsbaren, namelijk (wees-)kinderen. In Zambia zetten zij zich in om mensen in aanraking te brengen met Gods woord en om mensen in nood psychische, materiele en geestelijke ondersteuning te bieden.

Diaconie

De diaconiecollecte van 21 juli bestemd voor de GZB met bijzonder project Björn en Marlies van Veelen, heeft opgebracht € 236,90. Hartelijk dank.

Kerkrentmeesters

De collecten voor het werk van de kerkrentmeesters hebben opgebracht: zondag 21 juli € 237,80. Zondag 28 juli € 196,15. Extra maandelijkse collecte € 280,30. Ds. Brendeke ontving € 20,00 tijdens huisbezoek. Hartelijk dank.

VakantieBijbelWeek

Hey jongens en meiden! In de laatste week van de zomervakantie organiseren wij weer de VBW. Ga jij naar groep 1 t/m 8 dan ben jij van harte welkom!

Op dinsdagochtend 27 augustus beginnen we om 09.30 uur met zingen, bidden, luisteren naar een bijbelverhaal, sketch en knutselen. Om 12.00 uur is de ochtend afgelopen en mogen de kinderen weer opgehaald worden. 's Avonds is de fietspuzzeltocht. Verspreid door het dorp zijn foto's gemaakt en aan u de taak die op te zoeken. Starten kan vanaf 18.30 uur. 

Op woensdag 28 augustus beginnen we de ochtend om 09.30 uur en eten we tussen de middag bij de VBW. In de middag spelen we een leuk spel met elkaar. De middag duurt tot ongeveer 15.00 uur. Woensdagavond is er een tieneravond. Alle tieners vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. We spelen met elkaar het CSI spel. De avond start om 20.00 uur.

Op donderdag 29 augustus is de laatste ochtend van de VBW. Ook deze start om 09.30 uur. De ochtend is om 12.00 uur afgelopen. 's Middags zijn jullie weer welkom om 14.00 uur. We gaan proberen te ontsnappen uit een escape room. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. 's Avonds nodigen we iedereen uit om naar de presentatieavond te komen. Deze begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Daarna is er ruimte voor ontmoeting met een hapje en een drankje.

Vrijdagavond is de Sing inn. Deze start om 19.30 uur. Komt u ook meezingen of luisteren?

Zondagochtend 1 september is er een kerkdienst speciaal gericht op de kinderen. De kerkdienst begint om 09.30 uur. We hopen u/jou te zien in deze week!

De VBW-crew

OPA

Het oud papier wordt 17 augustus opgehaald door Ad Bergshoeff, Adriaan Noteboom en Kees de Leeuw.

Tenslotte

We hebben als gezin een fijne tijd van rust en ontspanning gehad. Voor het eerst hebben we gekampeerd. Het was een mooie ervaring om de grote pastorie in te ruilen voor een iets minder grote tent. Afgelopen maandag ben ik weer begonnen met het werk in de gemeente. Velen hebben vakantie, gaan wellicht nog met vakantie, maar ik zie er naar uit om u en jou weer tegen te komen in kerk en dorp(en). Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige