slide 1

Kerkrentmeesters

Taken en rollen

Aan het college van kerkrentmeesters is de zorg toevertrouwd van de materiële en financiële zaken van de gemeente. Zij draagt o.a. verantwoordelijkheid voor de geldwerving, het beheer van de gebouwen en de betaling van financiële verplichtingen.

Geldwerving voor de voortgang van de gemeente

In elke kerkdienst wordt er voor deze doelen een collecte gehouden en op de laatste zondag van de maand nog een extra collecte. Een keer per jaar vindt er een rondgang plaats door de gemeente met het verzoek om een vrijwillige bijdrage via de actie kerkbalans.

Lidmaten zijn bovendien een bijdrage verschuldigd van € 10,- door de Solidariteitskas, dat in augustus wordt opgehaald. De helft van dit bedrag is voor een landelijke kas, waaruit steun wordt verleend aan bijzondere situaties en kleine gemeenten. De andere helft blijft besteedbaar binnen onze eigen gemeente.

Het college van kerkrentmeesters

voorzitter: R. van de Water
secretaris: L.J. van der Linden
algemeen lid: W.A.C. van Lee.

E-mailadres: kerkrentmeesters @hervormdhagestein.nl

De administratie wordt gevoerd door kerkelijk-ontvanger: Mevr. J.C. van Weverwijk 

ANBI

Het is verplicht voor gemeentes om op hun website een zogenaamde ANBI pagina op te nemen, zodat giften fiscaal aftrekbaar blijven. 

Giften voor het werk van de kerkrentmeesters

Giften voor het werk van de kerkrentmeesters kunnen overgemaakt worden op het volgende bankrekeningnummer: 

NL13 RABO 03360 10052
T.a.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag. 

Verder kunt u door middel van collectebonnen (die u via deze link kunt bestellen) of contact geld uw gift geven tijdens de diensten in de kerk. 

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige