Kerkblad 'de Zaaier'

De kerkdiensten en het gemeentenieuws staan vermeld in het regionale kerkblad 'De Zaaier'. Om betrokken te blijven bij het gemeenteleven in de regio is een abonnement zeer aan te bevelen.

Voor een abonnement kunt u zich schriftelijk opgeven via info@kerkbode- dezaaier.nl
Advertenties kunt u opgeven bij onderstaand adres.
Rouwadvertenties zijn tot uiterlijk woensdag 08.30 uur op te geven.

Contactgegevens:
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier) Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Tel. 0183-583333/Fax 0183-588220 E-mail: zaaier@degrootdruk.nl

Wie kopij wil aandragen voor onze kolom in de Zaaier kan contact opnemen met de predikant of mailen naar zaaier@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Zaaier week 6

Zingen voor de dienst

‘s morgens ps. 149:1, ‘s avonds ps. 150:1

Kinderoppas

Anne den Hertog en Arthur Bergshoeff

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052).

Bij de diensten

Aan het begin van de week blijven de verzen uit de ochtenddienst (Jak. 1:9-12) door mijn gedachten gaan. Hoe meer we als gelovigen beseffen wat die ‘hoge staat’ is, hoe kleiner (‘nederiger’) het ons maakt. Nederigheid en liefde tot God gaan volgens de tekst hand in hand. Zouden we niet tot het uiterste gaan voor Hem, Die tot het uiterste ging voor ons? En als we dan toch ons mee laten zuigen in aardse ambities, schudt Jezus ons ernstig wakker met de woorden: ‘Denk aan de vrouw van Lot’. Aanstaande zondagavond hopen we verder te gaan met artikel 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Kerkrentmeesters

De collecten in januari hebben €1.639,75 opgebracht. De maandelijkse extra collecte bracht €348,37 op. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Pastoraat

We leven mee met dhr. C. Witkamp (Vosstraat 4, Hagestein) die deze week naar het ziekenhuis hoopt te gaan voor onderzoek vanwege ernstige gezondheidszorgen. We zijn dankbaar dat mevr. L. Koekkoek (Bongerd 13, Hagestein) in zoverre stabiel is geworden dat er gekeken wordt of ze vanuit het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum kan gaan. We bevelen zo allen die wachten op onderzoek, behandeling of uitslagen van onderzoek van harte aan bij de Heere, Die de ontmoedigden/nederigen troost (2 Kor. 7:6).

Herinnering gemeenteavond

Op 14 februari hopen we weer een gemeenteavond te hebben. Er zal een korte overdenking zijn, een update over de voortgang van de pastorie en er komt een spreker voor Maatje Vijfheerenlanden (voorheen Schuldhulpmaatje).

Open eettafel

De eerstvolgende open eettafel is op 14 februari. U kunt zich tot 10 februari opgeven bij Nel de Leeuw (0347-376636) of Bep van der Lee (06-30130815).

Gemeenteleden elders

De volgende gemeenteleden verblijven elders: Mw. Kohl, Hof van Batenstein 101, 4131HB Vianen. Mw. van ’t Hart-Hol, Hof van Batenstein 1, 4131HA Vianen.

Zaaier

Vanwege de voorjaarsvakantie is de zaaier van volgende week voor 2 weken. Houdt u hier rekening mee met het doorgeven van de berichten? Hartelijk dank. 

Agenda (D.V.)

  • 9-2 Jeugdclub stroopwafelactie 19:00-20:30
  • 11-2 Koffiedrinken na de dienst 11:00-12:00
  • 11-2 Zondagsschool 11:00-12:00
  • 11-2 JV 20:00-22:00
  • 12-2 Catechisatie 18:30-19:15 en 19:15-20:00
  • 13-2 Voorleesboek 15:00
  • 14-2 Open eettafel 12:00-14:00
  • 14-2 Gemeenteavond 20:00-22:00

Ten slotte

Een hartelijke groet, mede namens vrouw en kinderen. Ds. Matze

Bezorging van de Zaaier

Arthur Bergshoeff
Maatgraaf 27
4124 BE Hagestein
0347-352501

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u