slide 1

Feestdagen

Het christelijk geloof kent ook 5 feestdagen, feestdagen die iedereen nog steeds op de kalender tegenkomt. Wenoemen ze ook wel de 'Heilsfeiten'. Feiten die in de gescheidenis hebben plaatsgevonden en die van essentieel belang zijn geweest voor de vorming van het christelijk geloof zoals wij dat nu kennen en die nog steeds van groot belang zijn voor christenen over heel de wereld. De kerk van Hagestein vind het belangrijk om aandacht aan deze dagen te besteden.

25 & 26 december

1. Kerst

Met kerst herdenken en vieren we de geboorte van de Heere Jezus. Onze (Germaanse) kalender kent twee kerstdagen, al zijn deze niet gebasseerd op de Bijbel. Op eerste kerstdag is er een dienst die over het aglemeen gelijk is aan de andere zondagse erediensten, maar natuurlijk staat de geboorte centraal. Op tweede kerstdag is er een kerstviering georganiseerd door de zondagsschool.
3 dagen voor Pasen

2. Goede Vrijdag

Goede vrijdag lijkt in eerste instantie helemaal geen feestdag. Jezus is op die bewuste vrijdag gestorven aan het kruis. De Joden hadden een andere 'Jeuzs' in gedachten; iemand die hen zou bevrijden van de Romeinen. Jezus van Nazareth was een verrader in hun ogen. Jezus' sterven blijkt wel duidelijk plan van God te zijn. Voor Zijn dood praatte Hij al vaak met zijn leerlingen over hoe Hij zou sterven. Doordat Jezus is gestroven liet Hij blijken dat Hij sterker is dan de dood en dus sterker is dan de duivel. Op Goede vrijdag is er 's avonds een kerkdienst.
Paasfeest

3. Pasen

De zondag na Goede Vrijdag is het pasen. Net als kerst kent onze kalender ook twee paasdagen, al kent ook dit geen Bijbelse reden. Met pasen vieren we Jezus' opstanding uit de dood. Op het moment dat twee vrouwen naar het graf van Jezus gaan (dat goed werd beveiligd door soldaten), is er een stem van een engel die de vrouwen gerust stelt. Eenmaal bij het graf zien ze dat de loodzware steen van het graf is weggerold. Niemand kan er meer omheen, Jezus heeft de dood overwonnen. Zondag (eeste paasdag) vieren we dit in twee diensten, die qua vorm gelijk zijn aan de reguliere kerkdiensten. Maandagmorgen is er een zangdienst georganiseerd door de Jeugdvereniging.
40 dagen na Pasen

4. Hemelvaart

Jezus' werk op aarde zit er op! Hij heeft zijn leerlingen opdracht gegeven om zijn verhaal en daden aan de wereld te verkondigen. Het is tijd dat Jezus terugkeert naar Zijn Vader in de hemel. Jezus keert terug naar waar Hij vandaan komt, de hemel om voor ons een plaats te bereiden. We vieren en herdenken dit in een avonddienst. Hemelvaart vindt altijd 40 dagen na Pasen plaats.
50 dagen na Pasen

5. Pinksteren

Pinksteren, ook wel een feest van de Heilige Geest. Jezus is terug bij Zijn Vader en dat betekent dat Hij weg is van de aarde. De Heilige Geest komt om die lege plaats op te vullen en de mensen te bemoedigen en te sterken. Op het pinksterfeest in de Bijbel lezen we dat 3000 mensen tot geloof komen. Verder zien we dat na de uitstorting van de Heilige Geest het verhaal van Jezus snel over de wereld wordt verspreid. Tot in Hagestein toe! We vieren dit feest in een ochtend en avonddienst. Pinksteren vindt altijd 50 dagen na pasen plaats.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige