Berichten voor kerkbode en afkondigingen

zaaier@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Adres kerkgebouw

Dorpsstraat 26
4124 AM Hagestein
Parkeren kan tegenover de kerk

Predikant

Ds. P.J. Matze
Dorpsstraat 23
4124 AL Hagestein
predikant@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Scriba (eerste contactpersoon kerkenraad)

Dhr. A.P. Noteboom
Maatgraaf 13
4124 BE Hagestein
06-83189261
scriba@ hervormdhagestein.nl

Jeugdraad

Mevr. A. de Heus
06-24566782
alinadeheus@ gmail.com

 

 

Rouwdienst en stergevallen

Pastoraat

Ds. P.J. Matze
0347-351210
predikant@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Kerkgebouw

Dhr. L. van der Linden
06-57008363

Aula

Dhr. C. en mevr. A. Witkamp-de Langen
Vosstraat 4 
4124 AR Hagestein
0347-351387

bij geen gehoor

Mevr. J.G. van Weverwijk - van de Water
Tienhovenseweg 13
4124 KV Hagestein
0347-352337

Collectebonnen

De hervormde gemeente biedt u de mogelijkheid om voor kerkelijke en diaconale doeleinden collectebonnen te gebruiken. Deze collectebonnen zijn te verkrijgen in de volgende couponwaarden: 

€0,75

€1,60

€3,00

€6,00

 

 
Voor informatie over het bestellen van bonnen kunt u contact opnemen met de kerkelijk ontvanger (mevrouw J.C. van Weverwijk, Tienhovenseweg 9 te Hagestein, 0347-351712, jokevanweverwijk@ solcon.nl). 

Bezorging van de Zaaier

Arthur Bergshoeff
Maatgraaf 27
4124 BE Hagestein
0347-352501

Beheer van het Kerkelijk Centrum

Jan en Martijntje van der Linden
Breede Sticht 6
4124 AC Hagestein
0347-351803

Webredactie

Adriaan Noteboom
info@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u