slide 1

Commissie van advies

De commissie van advies is een advies- en controle commissie van de kerkrentmeesters. De commissie bestaat uit 5 personen die door de kerkenraad benoemd zijn. Jaarlijks controleert de advies commissie de financiële situatie van de kerk door de controle van de jaarstukken. Verder adviseert de commissie over het onderhoud van de gebouwen. De commissie vergadert 2x per jaar met de kerkrentmeesters in april en in november.

Leden

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende leden:
B. van Os, E. de Heus, L. Meijers, J. Verhoef en R. van Waveren. 

De belangrijkste projecten sinds 2015 zijn:

1. Verbouwing bovenverdieping van het K.C
2. uitvoeren BRIM subsidie voor onderhoud van de kerk.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige